Przeprowadzanie regularnych kontroli instalacji elektrycznych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości lub osoby która nią zarządza. Przede wszystkim taka kontrola ma na celu sprawdzenie czy dany zespół przewodów elektrycznych spełnia wszystkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa zdefiniowane różnymi ustawami.

Regularne pomiary elektryczne

pomiary elektryczneJak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona kontrola oraz kto może ją przeprowadzić? Kontrolę instalacji elektrycznej może przeprowadzić tylko doświadczony oraz posiadający specjalne kwalifikacje elektryk. Umiejętności te muszą zostać poświadczone specjalnymi świadectwami uprawniającymi go do wykonywania konkretnych prac związanych z instalacjami elektrycznymi. Pomiary elektryczne powinny być przeprowadzane regularnie, a okres miedzy dwoma badaniami nie powinien przekraczać pięciu lat. Kontrola instalacji powinna przebiegać zawsze po założeniu nowej instalacji, wyremontowaniu starej lub drobnych naprawach serwisowych. Pomiary muszą zostać wykonane przed głównym uruchomieniem oraz używaniem instalacji. Spowodowane jest to przede wszystkim restrykcyjnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz przeciwporażeniowymi. Przepisy te uregulowane zostały w Ustawie o Prawie Budowlanym, Energetycznym.

pomiary elektrycznePomiary energetyczne muszą zostać wykonane przede wszystkim w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom oraz użytkownikom danej nieruchomości lub powstrzymać już powstające nieprawidłowości w uszkodzonej instalacji elektrycznej. Wszystkie tego typu usługi oferowane przez specjalistyczne firmy zawierają również kompleksowe pakiety okresowych pomiarów oraz odbiorcze sprawdzanie poprawnego działania całej instalacji. Wycena takiej usługi jest zależna przede wszystkim od ilości punktów pomiarowych, Wszystkie prace wykonywane przez wyspecjalizowanego elektryka muszą być wykonywane za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych.Wszystkie zakończone pomiary elektryczne muszą zostać opisane w stosownej dokumentacji najczęściej występującej w postaci protokołów. Każda usługa wpisywana jest do księgi konserwacyjnej nieruchomości. Reasumując wykonywanie pomiarów elektrycznych jest usługą obowiązkową i jej zaplanowanie spoczywa na barkach właściciela lub zarządcy danej nieruchomości.

Odstęp między dwoma serwisami nie powinien przekraczać pięciu lat. Są one tak ważne ponieważ to one gwarantują pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Cena pomiarów elektrycznych jest bardzo zróżnicowana i zależna przede wszystkim od miasta w którym jest wykonywana. Tabelaryczne cenniki wszystkich usług można znaleźć na wielu stronach internetowych.