wywóz gruzu

Budowa, przebudowa lub remont budynku zawsze związana jest w powstawaniem dużej ilości odpadów poremontowych. Nie można ich wyrzucać do standardowych pojemników na odpady zmieszane – reguluje to prawo. Nielegalny wywóz gruzu jest wykroczeniem, zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń. Najlepszym sposobem jest zamówienie kontenera na gruz, który później zostanie wywieziony przez jedną z firm komunalnych, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

Wywóz gruzu

wynajem kontenerów budowlanychGruz i odpady poremontowe mają bardzo różnorodny skład. W kontenerach na gruz mogą znaleźć się takie materiały jak papa, wełna mineralna czy fragmenty stelaży. Ze względu na ciężar i gabaryty gruzu składuje się go w kontenerach, a nie w workach. Część z odpadów może być niebezpieczna dla otoczenia ze względu na swój skład, na przykład azbest, a także nieregularne i ostre kształty. W kontenerze na gruz mogą znaleźć się także materiały sypkie lub płynne. Gruz dzieli się na czysty lub zmieszany i od tego zależy cena usługi jego wywozu. Osobno należy gromadzić szkodliwe elementy, jak azbestowe pokrycia dachowe. Pojemność kontenerów waha się w przedziale od 1 do 40 metrów sześciennych. W budownictwie mieszkaniowym wykorzystuje się standardowe kontenery o pojemności od 3 do 7 metrów sześciennych.

wywóz gruzuObecnie odbiór gruzu po budowie w Krakowie oferowany jest w cenie około 40 złotych za metr sześcienny. Kontenery przeznaczone na gruz zmieszany wymagają opłaty w wysokości około 70 złotych za metr sześcienny. Na cenę wpływa nie tylko rodzaj gruzu, ale też pojemność kontenera. Pojemniki na gruz wykonuje się ze stalowej blachy, która pokryta jest warstwą lakieru proszkowego. Kontenery przeważnie narażone są na działanie czynników atmosferycznych, dlatego muszą cechować się wysoką odpornością na korozję. Gruz składowany jest w pojemnikach zamkniętych lub otwartych. Zamykana klapa pozwoli na długotrwałe korzystanie z kontenera. Po zapełnieniu kontener jest wciągany na platformę pojazdu transportowego przy pomocy liny zaczepionej do haka. Najmniejsze kontenery gruzowe to tak zwane muldy. Ich pojemność nie przekracza 7 metrów sześciennych. Pojemnik posiada przekrój trapezowy.

Po wywiezieniu gruz jest segregowany i utylizowany. Część materiałów budowlanych da się wykorzystać ponownie, na przykład w formie kruszywa. Metalowe elementy są odzyskiwane w celu ponownego przetopienia. W ramach usługi wywozu gruzu krakowskie firmy podstawiają kontener, ustawiają go w odpowiednim miejscu, ładują go na pojazd i utylizują odpady. Za dodatkową opłatą możliwe jest także załadowanie gruzu do kontenera.