projekt

Zmiana organizacji ruchu to skomplikowane zadanie, które wymaga nie tylko przestawienia znaków, wyrysowania nowych linii lub ustawienia człowieka kierującego pojazdami. Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w której wszystkie wprowadzane zmiany zostaną opisane.

Proces przygotowywania projektu organizacji ruchu

drogaTaki dokument, czyli projekt organizacji ruchu, musi zostać zatwierdzony przez organ administrujący daną drogą. W przypadku stałego projektu organizacji ruchu opisane w nim rozwiązania pozostaną niezmienione, aż do następnej przebudowy. Dokumentacja techniczna w postaci projektu organizacji ruchu musi zawierać informacje na temat geometrii drogi, pionowego i poziomego oznakowania oraz urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pieszym i kierowcom. Jest to koncepcja, której wykonawcy trzymają się podczas prac budowlanych. Projekty organizacji ruchu wykorzystuje się podczas tworzenia nowych dróg i parkingów, a także w przypadku reorganizacji istniejących obiektów. W przypadku przebudowy infrastruktury sporządza się tymczasowy projekt organizacji ruchu, który szczegółowo opisuje takie kwestie jak oznakowanie, objazdy czy ruch wahadłowy.

projektW projekcie muszą zostać uwzględnione takie aspekty jak zagrożenia, które czekają na kierowców i pieszych na danym odcinku oraz sposoby zapobiegania wypadkom. Chcąc kupić dobry projekt organizacji ruchu w Krakowie, warto poszukać wyspecjalizowanego biura architektonicznego. Osoba sporządzająca projekt organizacji ruchu musi posiadać wiedzę z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz znać się na warunkach zabudowy infrastrukturalnej. Sporządzenie dokumentacji nie wymaga żadnych dodatkowych uprawnień, ale w przypadku jej nieprawidłowego wykonania, organ opiniujący może odrzucić projekt w części lub w całości. Krakowskie biura architektoniczne oferują kompleksową usługę, w ramach której nie tylko sporządzają projekty organizacji ruchu, ale też załatwiają wszystkie sprawy z lokalnymi urzędami i przygotowują oznaczenia dróg na czas prac budowlanych.

W projekcie organizacji ruchu muszą znaleźć się dwa rodzaje planów – orientacyjny i sytuacyjny. W ramach planu sytuacyjnego określa się położenie wszystkich obecnych, usuwanych i nowych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczeń takich jak barierki. Niezbędne jest także określenie, jaka będzie przepustowość drogi. Jest to niezbędne podczas szerszego organizowania ruchu w danej okolicy. Niezbędnym elementem jest również opis charakterystyki drogi wraz z prognozą intensywności ruchu drogowego.