szkolenia
Urząd Dozoru Technicznego wydaje certyfikaty, które pozwalają pracować jako instalator urządzeń OZE. Dotyczy to takich systemów jak kotły i piece na biomasę, pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne. Ważność certyfikatu dla instalatora OZE to 5 lat. Po tym czasie konieczne jest jego przedłużenie. Trzeba w tym celu spełnić określone wymagania.

Zadbaj o odpowiednie certyfikaty!

szkolenia Certyfikat można uzyskać po ukończeniu kursu lub z tytułu odpowiedniego wykształcenia. W obu przypadkach trzeba zdać egzamin państwowy, który potwierdza niezbędne kwalifikacje. Okres ważności certyfikatu wydawanego przez UDT określony jest w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Po pięciu latach certyfikat traci ważność, a jego posiadacz może go odnowić. W tym celu muszą być spełnione warunki takie same jak przy jego wydawaniu, a także dodatkowe. W terminie do 12 miesięcy przed końcem ważności certyfikatu instalator musi przejść szkolenie przypominające. Jest ono organizowane przez uprawnione do tego podmioty. Dodatkowo instalator musi wykazać, że zainstalował lub zmodernizował instalacje elektryczne lub cieplne o określonej mocy. Certyfikat jest przedłużany przez UDT na podstawie wniosku, który trzeba złożyć w terminie 30 dni przed końcem ważności uprawnień.

szkoleniaObecnie szkolenia na odnowienie certyfikatu UDT są realizowane przez uprawnione ośrodki. Podczas kursu przypominającego instalator musi wykazać się praktyczną i teoretyczną wiedzą. Kurs powinien skupiać się na nowelizacjach prawnych, które niedawno weszły w życie. W ramach programu szkolenia instalator odnowi i zdobędzie nową wiedzę na temat norm i przepisów prawnych oraz samych technologii OZE. Szkolenie przypominające można zorganizować w jeden dzień. Wówczas wiedza przekazywana jest w sposób skondensowany i rzeczowy. Instalator może liczyć na dodatkowe materiały edukacyjne, które pozwolą mu zaadaptować się do nowych przepisów prawnych. Kurs kończy się egzaminem, którego zdanie umożliwia odnowienie certyfikatu na kolejne pięć lat. Wydawanie i odnawianie certyfikatów UDT pozwala utrzymywać wysoki poziom instalacji OZE. Dzięki temu zajmują się tym wyłącznie kompetentne i uprawnione osoby, które mają wiedzę techniczną oraz prawną.

Znajomość technologii jest niezbędna, żeby prawidłowo zainstalować wszystkie komponenty. Coraz więcej inwestorów decyduje się na wykorzystywanie OZE, ponieważ obniża to koszty związane z utrzymaniem domu. Na rynku pracy popyt na osoby z certyfikatem UDT jest bardzo wysoki, a pracownik, który go posiada, może liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie.