ogrzewanie przemysłowe

Budynki przemysłowe przeważnie posiadają charakterystyczną strukturę – są wysokie i wielkopowierzchniowe – co pozwala na ustawienie parku maszynowego, zmagazynowanie produktów, ale też wymaga odpowiedniego systemu ogrzewania. Zapewnienie i utrzymanie ciepła na hali produkcyjnej jest niezbędne dla stworzenia wymaganych warunków pracy, a często także dla poprawnego przebiegu procesów technologicznych.

Optymalizacja kosztów z nowoczesnym ogrzewaniem

nowoczesne ogrzewanie przemysłoweSystemy ogrzewania przemysłowego można podzielić na dwa rodzaje – centralne oraz zdecentralizowane – a każdy z nich posiada swoje wady i zalety. Centralne systemy ogrzewania hal wykorzystują jedno urządzenie grzewcze lub węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej do wygenerowania energii cieplnej. Posiadają dedykowaną kotłownię, skąd ciepła woda pompowana jest do peryferyjnych urządzeń grzewczych. W centralnych systemach ogrzewania przemysłowego można wykorzystać odnawialne źródła energii oraz kombinowane źródła paliwa. Tego typu nowoczesne ogrzewanie przemysłowe można także rozciągnąć na budynek administracyjny. Prawidłowe użytkowanie systemu wymaga zabezpieczenia go przed mrozem – szczególnie podczas ogrzewania dużych obiektów. Pojedyncze źródło ciepła zapewnia szybką konfigurację oraz pozwala na łatwe kontrolowanie zużycia paliwa. Drugi rodzaj systemów ogrzewania przemysłowego to instalacje zdecentralizowane. Z sieci dostarczana jest jedynie zimna woda, która następnie podgrzewana jest w wielu punktach przez osobne urządzenia grzewcze.

ogrzewanie przemysłowe Ogranicza to straty przesyłowe i optymalizuje zużycie energii poprzez możliwość wyłączenia konkretnych źródeł ogrzewania. Wykorzystując zdecentralizowaną instalację grzewczą, można ogrzewać halę strefowo lub punktowo – zależnie od potrzeb pracowników i procesu technologicznego. Niezależne od siebie źródła ciepła ograniczają konsekwencje awarii jednego z nich. Można także kombinować systemy oparte na ciepłej wodzie, nadmuchu powietrza i promiennikach ciepła. Zarządzanie ciepłem przy takiej instalacji jest bardziej elastyczne. Ogrzewanie budynków przemysłowych wymaga kompleksowego podejścia i decyzji dotyczących nie tylko typu instalacji – centralnego czy zdecentralizowanego – ale także wyboru źródeł ogrzewania.

Instalacje oparte o ciepłą wodę zapewniają cyrkulację powietrza i długi czas utrzymywania się ciepła, ogrzewanie podłogowe i promienniki podczerwieni pozwalają na ogrzewanie strefowe oraz punktowe, a także redukują straty związane z przesyłaniem ciepła poprzez rurociągi. Optymalizacja kosztów ogrzewania jest możliwa tylko po zestawieniu indywidualnych potrzeb każdego budynku.