stacja paliw

Nieruchomości komercyjne, czyli takie, które mogą przynosić określony dochód ich posiadaczom, muszą być odpowiednio wycenione przed ich sprzedażą. Z pewnością najlepszym pomysłem może się okazać zlecenie ich wyceny profesjonalnym rzeczoznawcom. Zdają sobie oni sprawę z tego, na jakie szczególne czynniki powinni zwrócić szczególną uwagę podczas wyceny.

Prawidłowa wycena stacji paliw

stacja paliw Najczęściej podczas wyceny takich nieruchomości komercyjnych, jak na przykład stacje benzynowe, najczęściej stosowaną metodą jest metoda zysków. Polega ona na analizie dotychczas uzyskiwanych dochodów z danej nieruchomości, oraz na oszacowaniu tych, które będzie można uzyskać w najbliższej przyszłości. Zdecydowanie rzadziej wybieraną w takiej sytuacji metodą wyceny, jest podejście porównawcze, które stosowane jest tylko w przypadku specyficznych wymogów na potrzeby skarbowo-podatkowe. Metoda zysków, która jest w takiej sytuacji najczęściej stosowana, polega przede wszystkim na wykorzystywaniu części dochodzi z działalności gospodarczej prowadzonej w danej nieruchomości. Właśnie taka metoda jest zdecydowanie najbardziej miarodajna, gdy przeprowadzona ma być profesjonalna wycena stacji paliw. Warto pamiętać, że podobne metody wyceny stosowane są również w przypadku innego rodzaju obiektów komercyjnych a przede wszystkim takich jak hotele restauracje, obiekty sportowe bądź też rekreacyjne, czy też sale widowiskowe, czy też kina.

stacja paliw W takiej sytuacji, wpływy z posiadania takich nieruchomości uzależnione są od dochodów z prowadzonej działalności, oraz, w większości przypadków, stanowią one odpowiednik wpływów czynszowych, które występują w przypadku lokali mieszkalnych. Warto pamiętać jednak, że stacje paliw mogą być albo lokalami, które występują samodzielnie, bądź też stanowią część całego kompleksu budynków komercyjnych. W takiej sytuacji, zazwyczaj możliwe jest uzyskanie zdecydowanie bardziej atrakcyjnej wyceny. Istotnie na ustaloną wycenę za sprzedawaną stację paliw wpływać będzie z pewnością również jej lokalizacja. W obecnym czasie, zwraca się szczególną uwagę na prawidłową wycenę nieruchomości komercyjnych.

Zastosowanie takich właśnie metod okazuje się być kluczowe gdy mowa jest o prawidłowej wycenie nieruchomości takich, jak stacje benzynowe. W ich przypadku bowiem występuje szereg różnych czynników, które mogą mieć znaczny wpływ na realną do uzyskania cenę za sprzedaż danej nieruchomości komercyjnej. Zastosowane w takim przypadku metody wyceny znacznie różnią się od tych stosowanych w przypadku mieszkań, czy też domów.