instalacje grzewcze

Niezależnie, czy obiekt budowlany jest podłączony do zewnętrznej sieci ciepłowniczej, czy wymaga zainstalowania urządzenia grzewczego, wewnątrz pomieszczeń konieczne jest zamontowanie infrastruktury związanej z montażem elementów ogrzewania. Wśród wszystkich detali znajdują się rury, kształtki, złączki oraz wymienniki ciepła.

Instalacje w nowych budynkach

instalacje grzewczeJeżeli piec ma również odpowiadać za nagrzewanie wody, konieczne jest również odpowiednie zaprojektowanie, w jaki sposób będzie następowała wymiana ciepła pomiędzy bojlerem a piecem. Wszystkie instalacje grzewcze, które są wykonywane w nowych obiektach budowlanych, powinny być wykonywane zgodnie z projektem, który dołączony jest do dokumentacji technicznej budynku. Na podstawie obliczeń, w których uwzględnia się zapotrzebowanie na energię cieplną oraz kubaturę poszczególnych pomieszczeń, projektant powinien dobrać odpowiednią ilość i wielkość kaloryferów oraz sposób ogrzewania. Zupełnie inne wymagania są postawione budynkom jednorodzinnym, a inne wielorodzinnym lub biurowym. Ze względu na to, że instalacje grzewcze najczęściej opierają swoje działanie na wodzie (lub innej cieczy będącej czynnikiem łatwo się nagrzewającym i stosunkowo szybko tracącym ciepło), obieg powinien być zamknięty. Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji jest niezwykle istotne, aby zapewnić funkcjonalność całego układu.

instalacje grzewczeNajczęściej spotykanym w domach systemem jest centralne ogrzewanie, które polega na tym, że wszystkie odbiorniki energii cieplnej są zasilane przez jeden punkt. Kocioł może być zasilany paliwem stałym lub gazem. Dawniej działanie systemu było oparte na konwekcji, jednak posiadał on wiele wad. Przede wszystkim bardzo długo trwał rozruch instalacji, co powodowało znaczne straty energii. Dzisiaj, systemy wyposaża się w specjalne pompy, których zadaniem jest wywołanie przepływu czynnika grzewczego i jednocześnie zwiększenie wydajności instalacji grzewczej. Kolejnym elementem wyposażenie są grzejniki, które najczęściej umieszcza się pod oknami. Nie jest to przypadkowe – ogrzewane jest powietrze, które wpływa do pomieszczenia. Istotne podczas wykonywania instalacji centralnego ogrzewania jest to, jaki rodzaj rur dobierzemy. Dzisiaj, ze względu na chęć zminimalizowania strat ciepła, często wykorzystuje się rurki miedziane, ponieważ bardzo szybko się one nagrzewają.

Mogą więc posiadać znacznie mniejsze przekroje niż rury żeliwne. Dodatkowo znacznie prościej jest je ze sobą łączyć, są trwalsze i wolniej ulegają korozji. Należy jednak mieć na względzie to, aby odpowiednio zaizolować termicznie fragmenty odkrytych przewodów.