nowoczesna automatyka przemysłowa

Automatyka stanowi bardzo rozbudowaną dziedzinę nauki. Dzięki jej rozwiązaniom możliwe jest sterowanie urządzeniami w sposób automatyczny. Wyróżnia się tutaj dwie możliwości sterowania – w układzie otwartym lub zamkniętym. Sygnał nastawiający wytwarzany jest w urządzeniu sterującym, jednakże nie ma możliwości wówczas otrzymania informacji określającej wartość wielkości regulowanej.

Automatyka – rodzaje układów

nowoczesna automatyka przemysłowaW przypadku sterowania w układzie otwartym, możemy tę wartość jednak przewidzieć. Takim układem automatyki jest więc na przykład układ z kompensacją zakłóceń, ponieważ w nim urządzenie sterujące otrzyma informację o zakłóceniach. Z kolei zamknięty układ sterowania posiada sprzężenie zwrotne. Nowoczesna automatyka przemysłowa to różnego rodzaju układy, które może podzielić, biorąc pod uwagę realizowane zadania. Może być tutaj zatem mowa o układach stabilizacji, śledzących, programowych oraz adaptacyjnych. Układy stabilizujące mają za zadanie utrzymywać stałą wielkość wyjściową. Dbają o to, aby żadne zakłócenia na nią nie wpływały. Układy programowe służą do automatycznej pracy według określonego programu, zatem możemy spotkać je najczęściej w obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz maszynach służących do obróbki cieplnej.

nowoczesna automatyka przemysłowa Automatyczne układy nadążne, czyli inaczej serwomechanizmy mają za zadanie czuwać nad tym, aby wartość wielkości wyjściowej zmieniała się do wartości zadanej. Jeśli chodzi o sterowanie adaptacyjne, tutaj chodzi o to, aby sterować obiektem w sposób poprawny mimo zmian jego właściwości dynamicznych oraz mimo pojawiania się zakłóceń. Ale układy nowoczesnej automatyki przemysłowej możemy dzielić także, biorąc pod uwagę inne czynniki, na przykład rodzaj zastosowanych elementów. Wówczas będzie mowa tutaj o układach liniowych oraz nieliniowych. Jak łatwo się domyślić, w układach liniowych znajdują się jedynie elementy liniowe o prostolinijnych charakterystykach statycznych. Z kolei w układzie nieliniowym obecny jest przynajmniej jeden element nieliniowy, do którego opisania wykorzystujemy równanie różniczkowe nieliniowe. Automatyka przemysłowa pod względem pomiaru wielkości regulowanej dzieli się na układy analogowe oraz cyfrowe.

Do pierwszych należą przyrządy posiadające wskazówki, a więc różnego rodzaju manometry oraz termometry. Do układów cyfrowych zaś te urządzenia, które potrafią przekształcić sygnał analogowy w cyfrowy. Ale to nie wszystko, bowiem jeśli weźmiemy pod uwagę sposób przekazywania sygnałów, wyróżnimy wówczas układy regulacji ciągłej oraz dyskretnej. Bez wątpienia automatyka to dziedzina naprawdę skomplikowana i wiedza o niej, jaką można zdobyć, jest nieograniczona.