Wykorzystywanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań staje się coraz bardziej popularne. Mieszkając na terenach zielonych bardzo często musimy zainwestować w wiele udogodnień dzięki którym będziemy w stanie normalnie funkcjonować. Jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań jest studnia chłonna, która niesie za sobą sporo pozytywnych aspektów, zwłaszcza jeśli mieszkamy na terenach, których przepuszczalność wody jest na bardzo niskim poziomie.

Studnie chłonne w gruncie

studnie chłonneNiska przepuszczalność gruntu charakteryzuje się ogromnymi kałużami oraz błotem po ulewnych deszczach. Ten rodzaj studni używany jest przede wszystkim do odprowadzania wody deszczowej oraz jako ostateczny komponent przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Efektywne studnie chłonne montuje się w gruncie, który jest słabo przepuszczalny. Znajduje się warstwa piasku lub żwiru. Głównym zadaniem tej warstwy jest odprowadzanie pochłoniętej warstwy do wód gruntowych. Przed rozpoczęciem budowy studni chłonnej musimy zlecić przeprowadzenie specjalnej analizy, która zweryfikuje panujące warunki wodno — gruntowe. Cena takiej analizy jest bardzo zróżnicowana i oscyluje w okolicach stu złotych. Analiza ta ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj gruntu znajduje się na naszej działce oraz na jakim poziomie znajdują się wody gruntowe.

studnie chłonneWybudowana studnia chłonna powinna posiadać głębokość 3 metrów. Wartość ta została jasno zdefiniowana w przepisach prawa budowlanego. Nie można jej zatem wybudować na terenach, w których występuje wysoki poziom wód gruntowych. Popełnienie takiego błędu miałoby odwrotny skutek. Woda nie byłaby odprowadzana tylko pochłaniana przez studnię. Zatem jeśli chcemy wybudować studnię chłonną poziom wód gruntowych powinien znajdować się przynajmniej półtora metra pod dnem studni. Cena budowy zbiornika jest bardzo różna i zależna przede wszystkim od ilości pracy, jaką trzeba wykonać. Efektywne studnie chłonne najczęściej zbudowane są z betonowych kręgów połączonych w odpowiedni sposób. Podsumowując z roku na rok rośnie zainteresowanie studniami chłonnymi. W połączeniu z przydomowymi biologicznymi oczyszczalniami ścieków dają super efekty.

Oddawane przez nie ścieki są w dużym stopniu oczyszczone i w żaden sposób nie są w stanie zaszkodzić środowisku naturalnemu. Podłączenie całego systemu jest bardzo proste. Cały proces wyspecjalizowanej firmie powinien zająć kilka godzin. Podczas budowy należy pamiętać i wszystkich niezbędnych procedurach oraz przestrzegania przepisów prawa budowlanego.