systemy kominowe

Gdy zakończy się roboty ziemne można przystąpić do wykonywania robót przygotowawczych. Pierwsza z czynności to wyznaczenie miejsca w którym będzie stał obiekt. Zazwyczaj te roboty wykonują geodeci. Również nie należy zapominać o wyznaczeniu poziomu 0.

Roboty przygotowawcze zajmują bardzo dużo czasu

Kończą się na systemach kominowych

systemy kominoweTaki poziom wyznacza miejsce w którym znajduje się poziom podłogi. Po pracach geodezyjnych można przystąpić do wykopów pod fundamenty. Te roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy koparek. Głębokość wykopów zależy przede wszystkim od wysokości budynku. Ławy fundamentowe częściej są murowane, natomiast stopy fundamentowe żelbetowe. Bardzo często wykorzystuje się beton towarowy do wykonywania tych stóp. Stal i grubość prętów dobierana jest zależnie od obciążenia. Na ten materiał my wpływ obciążenia wiatrem, śniegiem oraz obciążenie własne konstrukcji. Ściany fundamentowe murowane również ociepla się izolacją termiczną. Poza tym nie należy zapominać o izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. Czasem, fundamenty są gotowymi prefabrykatami. Wtedy przydany jest transport hds w Olsztynie lub w innych miastach. Takie samochody z hds pomogą w rozładunku elementów na terenie budowy. Wykonywanie fundamentu żelbetowe powinno rozpocząć się od zamontowania szalunku. Następnie do środka układa się zbrojenie, które jest zalewane mieszanka betonową. Po wykonaniu ław fundamentowych żelbetowych harmonogram robót budowlanych powinien obejmować również przerwę technologiczną, która pozwoli na zawiązanie się betonu. W tym czasie pracownicy mogą wykonywać inne czynności, rozładowywać transporty materiału. Na plac budowy w tym czasie docierają systemy kominowe, materiały do murowania, izolacje termiczne i elementy wykończenia.

 Po wykonaniu fundamentów należy nie zapomnieć o zakopaniu wykopów.