Recykling tworzyw staje się bardzo modny w ostatnim czasie. Szczególnie w przetwarzaniu ważny jest odpowiedni podział śmieci. I właśnie do tego służą kolorowe pojemniki na śmieci. Jednym z kolorów takiego pojemnika jest niebieski. Jest to kosz na odpady papierowe. Jednak nie wszystko można tam wrzucić. Na przykład do takiego pojemnika nie wyrzucimy kalki technicznej, jaki i segregatorów, do tego nie wolno wrzucać do takich koszt papieru faksowego, termicznego, jak i przebitkowego. Artykułów higienicznych, jak i zużytych pieluch nie wolno także wrzucać zużytych pieluch.