varmo bezpieczny pelet

Energię cieplną można pozyskiwać na rozmaite sposoby, czego jednym z głównych powodów okazuje się dynamiczny rozwój szeroko pojętej technologii. Niegdyś używany w tym celu był wyłącznie nieekologiczny węgiel lub ogromne ilości drewna pozyskiwanego z wyciętych drzew. Obecnie jednak na rynku dostępna jest ciekawa alternatywa, a co najważniejsze – ekologiczna – jest nią pelet, czyli granulat uzyskiwany z tak zwanej biomasy.

Czym jest pelet Varmo?

pelet varmo bezpiecznyMoże być spalany w indywidualnych oraz zbiorowych instalacjach grzewczych w tym również w kominkach. Pelet węglowy reklamowany jest przede wszystkim jako „bezdymna” alternatywa węgla, jednak czy na pewno tak to wygląda? Można powiedzieć, że poniekąd tak, gdyż jego struktura pozwala na dużo bardziej ekologiczne wykorzystanie przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości powstałego w wyniku spalania popiołu. Biorąc pod uwagę dodatkowo jego stosunkowo niską cenę, bezpieczny pelet varmo może skutecznie konkurować z popularnym paliwem cieplnym, jakim jest węgiel. Charakterystyczną cechą jest także wysoki współczynnik ekologii, co oznacza, że wcześniej wspominany pelet nie wpływa na środowisko w sposób negatywny, zatruwając je. Jest to spowodowane między innymi obniżeniem emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotanu, pyłu, a także rakotwórczego benzopirenu o 90% w stosunku do wcześniej używanych do procesów grzewczych surowców.

varmo bezpieczny peletJednym ze skutecznych dla środowiska rozwiązań jest także wyższa jakość spalania oraz znikoma ilość pozostałego popiołu – rozwiązanie to nie generuje dodatkowych odpadów. Korzystanie z peletu może okazać się skuteczne w wielu miejscach, jednak na szczególną uwagę powinny zasługiwać przede wszystkim szpitale, sanatoria czy ośrodki wypoczynkowe, gdyż przebywające w placówkach tego typu osoby mogą być bardziej narażone na trujące substancje od innych. W przypadku zaopatrzenia się w bezpieczny pelet varmo należy jednak pamiętać o jego prawidłowym przechowywaniu tak, by nie uległ uszkodzeniom. Powinien być usytuowany w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od źródeł ciepła oraz zapłonu. Pelet Varmo niewątpliwie okazuje się jedną z nowocześniejszych technik zapewnienia ciepła w danym budownictwie.

Dzięki temu rozwiązaniu umożliwione jest przede wszystkim zwiększenie jakości pozyskiwanego ciepła przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Powodem okazuje się wysoka jakość pod względem możliwości spalania, a także minimalna ilość pozostawionego popiołu, co świadczy o wydajności. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wcześniej wspomniany pelet jest konkurencyjny w stosunku do węgla ze względu na jego neutralny wpływ na środowisko naturalne.