izolacje przeciwwodne

Izolacja przeciwwodna ma za zadanie chronić budynek przed przedostawaniem się wilgoci do jego elementów konstrukcyjnych jak fundament, ściany, podłogi oraz dach. Zbierająca się wilgoć może bowiem powodować korozję budynku co w efekcie grozi jego zawaleniem oraz gniciem.

Izolacja elementów budowlanych

izolacje przeciwwodneNajbardziej podatne na zbieranie wilgoci są fundamenty, ze względu na ich położenie w glebie i stałe narażenie na działanie wód gruntowych, dlatego ich odpowiednia izolacja jest szczególnie ważna. Izolacja przeciwwodna do fundamentów może być stosowana bezpośrednio na lub w elementach budowlanych, wyróżniamy jej dwa rodzaje: izolacja przeciwwodna pozioma i pionowa. Izolacja pozioma ma przede wszystkim zabezpieczać przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z niższych partii gruntu przez materiały porowate, jak beton i cegły stosowane do budowy fundamentów, a następnie z fundamentów do wyższych partii budynku. Tego typu izolację stosuje się zwykle w kilku miejscach. Jej dolną część kładzie się na dole ściany fundamentowej tzn. pomiędzy ławą i ścianą fundamentową. W przypadku budynków podpiwniczonych hydroizolację łączy się z izolacją poziomą posadzki piwnicy, natomiast górną izolację poziomą układa się w ścianie bezpośrednio pod stropem parteru.

izolacje przeciwwodneZaś gdy budynek nie posiada podpiwniczenia górną warstwę izolacji poziomej wykonuje się między ścianą fundamentową, a stojącą na niej ścianą parteru. Zadaniem izolacji pionowej zaś jest nie dopuścić do przenikania wody z gruntu przez ściany fundamentowe do wewnątrz budynku lub samych ścian fundamentowych. Zazwyczaj jest ona układana po stronie zewnętrznej ławy i ściany fundamentowej oraz łączona z izolacją poziomą. W różnych rejonach Polski panują różne warunki wodno-gruntowe. Jedne tereny naszego kraju są bardziej podatne na występowanie ryzyka przedostawania się wilgoci lub wody do budynku inne mniej. Dlatego przy doborze izolacji ważne jest także zwrócenie uwagi na ten czynnik i dostosowanie odpowiedniej izolacji według występowania ryzyka zagrożenia. W tej kwestii mamy wybór trzech typów izolacji – lekkiego, ciężkiego oraz średniego. Różnią się one pomiędzy sobą ilością i grubością warstwy zastosowanych materiałów, a także wytrzymałością. Rodzaj zastosowanej izolacji ze względu na ryzyko zawilgocenia budynku zależy głównie od warunków i położenia budynku.

Oczywiście dzisiejsze firmy mają wiele technologii i sposobów kładzenia izolacji przeciwwodnych, jednak zdecydowanie najbardziej ogólnym i najpopularniejszym z podziałów jest rozdział ze względu na położenie izolacji na izolację pionową i poziomą.