przemysł i instalacje

Podstawowy podział izolacji termicznych używanych w przemyśle wyróżnia instalacje ciepło- i zimnochłonne. Izolacja ciepłochłonna skutecznie poprawia efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Z izolacji przemysłowych korzystają fabryki, elektrownie i elektrociepłownie. Wszędzie tam, gdzie za pomocą rurociągów przesyłane są substancje, które są podgrzewane lub schładzane, warto używać izolacji termicznych – pozwala to zaoszczędzić energię używaną do nadania medium odpowiedniej temperatury potrzebnej na kolejnych etapach produkcji.

Izolacje termiczne

izolacje termiczne Takie elementy jak rurociągi, zbiorniki i kanały w instalacjach przemysłowych można ocieplać przy pomocy wełny mineralnej. Układa się ją wokół elementów, a następnie pokrywa stalowym płaszczem ochronnym, który zapobiega odkształcaniu. Alternatywą dla tego typu rozwiązania są izolacje natryskowe, które wykorzystują pianę poliuretanową. Rodzaj izolacji termicznej należy uzależnić od tego, jakie są warunki techniczne danej instalacji. Izolować można urządzenia technologiczne, kanały wentylacyjne i zbiorniki magazynowe. Podczas tworzenia izolacji termicznej należy zwrócić uwagę na takie elementy jak zawory, przepustnice i zasuwy, do których należy pozostawić swobodny dostęp.

przemysł i instalacje Takie elementy izoluje się w sposób zindywidualizowany. W przemyśle bardzo cienkie izolacje termiczne wykonuje się natryskowo. Pozwala to uzyskać cienką, ale jednocześnie skuteczną warstwę izolacyjną. Piana wykorzystywana do takiego natrysku powinna być zamkniętokomórkowa. Zapewnia to lepszą izolację termiczną kosztem przepuszczalności wody. Z tego powodu przed nałożeniem warstwy izolacyjnej rurociągi muszą zostać odpowiednio przygotowane i wysuszone. Do izolowania elementów przemysłowych można wykorzystać także płyty warstwowe. Usługa izolacji powinna zawierać nie tylko projekt, pomiary i montaż, ale też serwis i obsługę pogwarancyjną. Należy kontrolować stan izolacji oraz uzyskiwane dzięki niej parametry. Od grubości izolacji zależy jej wydajność. Rury grzewcze można pokrywać otulinami kauczukowymi.

Ważnym elementem izolacji termicznych są blaszane płaszcze ochronne. Chronią one właściwy materiał izolacyjny przed działaniem promieniowania ultrafioletowego oraz wilgocią. Ich zadaniem jest także ochrona materiałów izolacyjnych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Można w ten sposób chronić izolacje wykonane z poliuretanu, wełny mineralnej czy polietylenu. Do produkcji kołnierzy wykorzystuje się blachy ocynkowane, nierdzewne lub aluminiowe, zależnie od typu izolacji.