biologiczna oczyszczalnia ścieków

Budowa domu na działce, która nie ma możliwości wykonania przyłącza do kanalizacji zbiorczej wymaga odpowiedniego zaprojektowania i wykonania systemu umożliwiającego odprowadzenia nieczystości. Jednym z rozwiązań oferowanych dzisiaj przez firmy są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które mają zastąpić popularne szamba betonowe.

Oczyszczalnia szybko zbudowana

biologiczna oczyszczalnia ścieków	Inwestor najczęściej staje przed wyborem, które rozwiązanie będzie dla niego bardziej korzystne. Jak działają takie systemy i czy ich budowa jest opłacalna? Najmniej problemów pojawia się wtedy, gdy projekt podziemnego zbiornika na ścieki powstaje razem z dokumentacją techniczną domu, ponieważ wtedy nie trzeba składać osobnych dokumentów na przydomowa oczyszczalnię ścieków. To, czy na działce można wybudować tego rodzaju system, jest uwarunkowane wielkością terenu, rodzajowi gruntu oraz przede wszystkim poziomem wody gruntowej. Jeżeli wszystkie te czynniki nie wykluczają zamiany betonowego szamba na oczyszczalnię i uzyskamy odpowiednią zgodę, możemy rozpocząć realizację inwestycji. Niezawodna biologiczna oczyszczalnia ścieków z wielkopolskiego może być wykonana w zaledwie kilka dni, jeśli zaangażowana przez nas firma posiada odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie w instalacji tego systemu.

biologiczna oczyszczalnia ścieków	Cała instalacja składa się z kilkukomorowego zbiornika oraz drenażu, którego zadaniem jest odprowadzenie oczyszczonej wody w grunt. Ścieki, które trafiają do pierwszej komory zostają poddane procesowi oczyszczalnia wstępnego, który jest oparty na procesie sedymentacji, czyli opadania na dno stałych cząstek. Następnie brudna ciecz trafia do kolejnego zbiornika, w którym znajduje się tak zwale złoże biologiczne. Złoże biologiczne to żywe organizmy, które żywią się nieczystościami, pozbywając się w ten sposób z wody wszelkich zanieczyszczeń. Aby proces ten mógł przebiegać prawidłowo należy zadbać o odpowiednie napowietrzenie cieczy – tlen jest bowiem niezbędny do tego, aby mikroorganizmy mogły przeprowadzać wszystkie czynności życiowe, a proces oczyszczania był skuteczny. Dostarczenie tlenu odbywa się za pomocą specjalistycznych, energooszczędnych pomp. Inwestując w przydomową oczyszczalnię ścieków ze złożem biologicznym nie musimy martwić się o to, aby co kilka tygodni zamawiać wywóz zgromadzonych nieczystości.

Tylko raz na rok należy zadbać o wymianę złoża biologicznego – ta usługa jest oferowana przez wiele firm w Wielkopolsce. Koszt inwestycji jest większy niż w przypadku betonowego szamba, jednak eksploatacja oraz oczyszczanie jest znacznie mniej obciążające, dlatego inwestycja w stosunkowo krótkim czasie się zwraca.