projekt wnętrza

Architektura wnętrz staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów w Polsce. Zabiegane społeczeństwo coraz chętniej korzysta z usług projektantów i architektów. Dlatego też młodzi ludzie coraz częściej rozważają studia architektoniczne i projektowe jako przygotowanie do przyszłego zawodu. Jakie kryteria trzeba spełniać, by dostać się na wymarzoną uczelnię w Warszawie?

Umiejętnoci projektowania wnętrz

design wnętrzaArchitekturę wnętrz można studiować w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym – na uczelniach państwowych oraz prywatnych. Wiele szkół technicznych i artystycznych prowadzi rekrutację na kierunki związane z architekturą – nie tylko ogólną, lecz także krajobrazu, czy wnętrz. Osoba decydująca się na podjęcie studiów w tym kierunku powinna wykazać się szeregiem umiejętności i predyspozycji, dlatego podczas rekrutacji na architekturę wnętrz przeprowadzane są dodatkowo egzaminy z zakresu sztuki, rysunku technicznego i wiedzy o architekturze. Niektóre z uczelni – szczególnie artystyczne – jeszcze przed egzaminami mogą wymagać od kandydata także prezentacji portfolio, składającego się z 10 – 20 prac plastycznych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów odbywa się rozmowa z kandydatem, na której egzaminujący może zaprezentować swoje kompetencje miękkie i predyspozycje do zawodu, jak na przykład zdolność perswazji.

projekt wnętrzaDokładne informacje na temat rekrutacji i jej zakresu dostępne są zawsze na stronie internetowej każdej uczelni. Określone są tam także terminy składania prac, dokumentów i egzaminów. Uczelni, w których programie jest architektura lub projektowanie wnętrz Warszawa ma prawdopodobnie najwięcej w całej Polsce. Tu naukę można podjąć między innymi w Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Technik Komputerowych, czy na Uczelni Techniczno – Handlowej. Poza wymienionymi placówkami rekrutację na ten i pokrewne kierunki oferują także inne uczelnie w stolicy – zarówno publiczne, jak i niepubliczne – umożliwiając naukę na studiach I oraz II stopnia, kończące się tytułem licencjata, czasem inżyniera lub magistra sztuki. Program studiów obejmuje zagadnienia projektowe – od mebli po pełne aranżacje wnętrz. Wśród przedmiotów spotkać się można najczęściej z podstawami rysunku i malarstwa, czasem fotografii. Zajęcia teoretyczne to przede wszystkim historia sztuki, czy teoria architektury.

Podczas całego okresu kształcenia, student przygotowuje mnóstwo projektów, prac semestralnych i rocznych, a w ostatnim semestrze pracę dyplomową. Programy studiów różnią się pomiędzy poszczególnymi uczelniami, a wszelkie szczegóły, podobnie jak w przypadku rekrutacji, znaleźć można na stronach internetowych wydziałów.