pracownia projektowa

W latach 2015-2016 rynek nieruchomości odznaczył się wysokim wskaźnikiem rozwoju. Według raportu sporządzonego przez Narodowy Bank Polski łączna wartość inwestycji w obrębie sektora nieruchomości osiągnęła zawrotną wartość, która wyniosła 4,68 mld EUR. Stabilizacja cen rynkowych oraz stosunkowo niskie w tym okresie oprocentowania kredytów sprawiły, że mieliśmy szansę zaobserwować znaczny zrost inwestycji deweloperskich, dzięki czemu zakup nowych domów czy mieszkań stał się atrakcyjną formą lokowania kapitału.

Pracownia planująca przestrzeń

pracownia projektowaKształtowanie się trendów rynkowych w obrębie inwestycji budowlanych jest bezpośrednio uwarunkowane przez czynniki prawno- finansowe, ogólnoekonomiczne oraz demografię. Rozwój oraz nowe inwestycje gospodarcze związane z sektorem budowlanym są jednak ściśle związane z przepisami odnoszącymi się do ochrony środowiska oraz idei zrównoważonego rozwoju, która stanowi podstawę zachowania ładów planistycznych w rozumieniu prawnym. Model zrównoważonej gospodarki ma na celu realizację poszczególnych założeń strategicznych wśród których możemy wyróżnić determinanty ekologiczne, ekonomiczne oraz ciąg zmian społeczno- gospodarczych. Nowoczesne koncepcje planowania przestrzennego powinny przede wszystkim korygować wykorzystanie przestrzeni w kontekście urbanistycznym, dlatego biura projektowe coraz częściej decydują się na wdrożenie systemów umożliwiających realizację projektów za pomocą modyfikacji parametrycznej.

pracownia projektowaZarówno indywidualni inwestorzy, jak również rozbudowane aglomeracje miejskie stawiają obecnie na interdyscyplinarne zespoły projektowe, wykazujące się kompetencjami oraz rozległą wiedzą biznesową w obrębie stosowanych technologii projektowania. Kreatywne biuro architektoniczne czy pracownia projektowa w trakcie planowania przestrzeni miejskiej na uwadze powinny mieć przede wszystkim zachowanie ładu przestrzennego, estetycznego, ekonomicznego oraz szereg względów ekologicznych, aby stworzyć jak najwydajniejsze modele zintegrowanej infrastruktury miejskiej. Aspekty takie jak możliwość swobodnego korzystania z przestrzeni, zachowanie harmonii otoczenia czy efektywne wykorzystanie dostępnego metrażu pod względem funkcjonalności oraz możliwości gospodarczych jest możliwe dzięki nowym technologiom projektowania parametrycznego.

Zaawansowane oprogramowania takie jak BIM, LIDAR czy ESRI City Engine (wizualizacje trójwymiarowych miast) pozwalające szybko i sprawnie tworzyć projektantom nowe modele brył architektonicznych, dzięki czemu realizujemy projekty nie tylko przystosowane do aktualnych warunków biznesowych, ale także tworzymy przestrzeń przyjazną jej użytkownikom.