Czerpanie wody z własnej studni jest niezwykle opłacalne i sporo osób decyduje się na zrezygnowanie z usług wodociągów, na rzecz studni głębinowej. Woda pozyskiwana z takiej studni pochodzi z warstw wodonośnych, które znajdują się głębiej, pod warstwami nieprzepuszczalnymi. W związku z tym woda pochodząca z takiej studni jest zdatna do spożycia. Jeśli komuś nie zależy na czerpaniu wody zdatnej do spożycia, tylko chce wykorzystywać wodę np. do podlewania roślinności w ogrodzie, to poleca się wówczas instalację studni kopanej, która jest płytsza, a jej wykopanie nie jest trudne i kosztowne.

Zalety inwestycji w budowę studni

Decydując się na studnię głębinową, należy pamiętać o spełnieniu kilku zasad związanych z jej umiejscowieniem. Nie możne znajdować się zbyt blisko granicy działki (5m), rowów melioracyjnych (7,5m), budynków inwentarskich (15m) czy nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt (70m). Przed budową studni należy również wiedzieć, na jakiej głębokości znajduje się warstwa wodonośna, z której będzie pobierana woda. Opłacalna studnia głębinowa we Wrocławiu może zostać na dowolnej głębokości, przy czym jeśli głębokość będzie miała powyżej 30m, wymagane będzie posiadanie zezwolenia.

Pozwolenie wymagane jest również w przypadku, kiedy ilość pobieranej wody na dzień będzie większa niż 5m3. Jeśli jednak studnia będzie płytsza, niż 30m i nie będzie pobierana dopuszczalna ilość wody, takie zezwolenie nie jest wymagane. Mówi się, że obecnie poziom wód gruntowych obniża się i coraz częściej buduje się studnie głębsze, niż 30m. Kiedy już wiadomo, gdzie znajduje się warstwa wodonośna, można przystąpić do wiercenia studni. Następnie montowane są rury studzienne, które zostają dobrane odpowiednio do jakości wody. Składają się one z rury nadfiltrowej, filtra, oraz rury podfiltrowej. W rurach studziennych montowana jest pompa głębinowa, która znajduje się na wysokości rury nadfiltrowej. Jej moc dobierana jest do wydajności studni oraz jej głębokości.

Woda znajdująca się w głębszych warstwach ziemi jest czystsza, ponieważ znajduje się pod warstwami nieprzepuszczalnymi, co oznacza, że dostaje się do niej mniej zanieczyszczeń. W wielu wypadkach nie jest potrzebne instalowanie dodatkowych filtrów, niż te w rurach studziennych. Czasami jednak, chcąc polepszyć jakość wody, instalowane są dodatkowe filtry, dostosowane do składu wody. Aby dobrać odpowiedni filtr wody pitnej, pobiera się jej próbkę i wysyła do sanepidu, gdzie poddawana jest badaniu mikrobiologicznemu i fizykochemicznemu. Oceniana zostaje wówczas jej mętność, smak, zapach, odczyn pH, czy twardość. Bada się również zawartość żelaza, amoniaku, azotanów, chlorków oraz obecność bakterii.